Senyals i sistemes I

Objectius

Caracterització dels senyals i anàlisi del comportament dels sistemes analògics en els dominis temporal i transformat. Presentar aplicacions reals dels conceptes teòrics.


Objectius d'aprenentatge