Senyals i sistemes II

Sistema de qualificació

A l'avaluació es tindran en compte els següents aspectes:- 1a. Prova (Tema 1 a 2): 10%- 2a. Prova (Tema 1 a 4): 20%- Pràctiques laboratori: 20%- Examen final: 50%Les pràctiques de laboratori es valoraran en funció de l'estudi previ, la realització i la memòria.


Normes d'avaluació