Senyals i sistemes II

Objectius

Desenvolupar la intuïció del comportament dels senyals i dels sistemes de temps discret, proporcionant les eines bàsiques d'anàlisi en els dominis temporal i transformat, i il·lustrar les aplicacions pràctiques dels conceptes estudiats.


Objectius d'aprenentatge