Comunicacions II

Objectius

L'assignatura descriu i introdueix l'alumne en els conceptes bàsics associats a les comunicacions digitals.


Objectius d'aprenentatge