Comunicacions II

Temari

1. Introducció (2 hores) 1.1. Sistema de comunicacions digitals 2. Transmissió digital a través de canals AWGN (14 hores) 2.1. Representació geomètrica de les modulacions digitals 2.2. Receptor òptim per a PM i canal AWGN 2.1.1. Senyalització PAM per al cas unidimensional 2.2.1. Detector òptim 2.1.2. Exemples amb dimensió > 1: PPM, QAM 2.2.2. Detector per correlació i filtre adaptat 2.3.1. Cas binari 2.3. BER per canal AWGN 2.3.2. Cas M-ari 2.3.3. Cota Superior per a la probabilitat d'error 3. Transmissió digital a través de canals AWGN limitats en banda (18 hores) 3.1. Densitat espectral de potència. Modulacions amb correlació 3.3.1. ISI = 0. Revisió d'espai de senyal ambsenyals limitades en banda 3.2. Disseny de senyals per a canals limitats en banda 3.2.1. Criteri de Nyquist, polsos root raised cosinus 3.3. BER 3.4.1. Filtres terminals òptims 3.5 Receptor òptim per canals amb ISI: 3.4. Disseny del sistema per a canals amb distorsió 3.5.1 Receptor ML 3.4.2. Equalització: FZ, MSE 3.5.2 Algorisme de Viterbi 4. Modulacions digitals amb portadora 4.1. Modulacions lineals 4.1.1. Demodulació coherent 4.1.2 Error de fase 4.2 Modulacions FSK 4.2.1 Demodulació coherent 4.2.2 Demodulació no coherent 4.3 Modulacions de fase continua: OQPSK, MSK, GMSK 5. Modulacions avançades (12 hores) 5.1 Seq√ľencia directa 5.1.1 Seq√ľencies pseudoaleat√≤ries 5.1.2 MAI 5.1.3 Càlcul de la BER: receptor monousuari 5.2 Sistemes multiple accés 5.2.1 Receptor multiiusuari òptim 5.2.2 Receptor multiusuari: tècniques subòptimes 5.3 OFDM