Radiació i ones guiades

Sistema de qualificació

- Examen final: 60%- Dos exàmens de control durant el curs: 10% i 15%- Pràctiques de laboratori: 15%La qualificació final de l'assignatura és calcula utilitzant els percentatges anteriors i seguint la metodologia que marca la normativa d'avaluació del centre. La realització de les pràctiques de laboratori és un requisit indispensable per aprovar l'assignatura.La qualificació de No Presentat s'atorga a tots els estudiants que no hagin fet l'exàmen final.


Normes d'avaluació