Radiació i ones guiades

Objectius

A partir dels coneixements de Camps Electromagnètics, l'estudiant ha d'aprendre els principis de funcionament dels mitjans de transmissió, tant dels basats en fenòmens de guiat com de radiació.


Objectius d'aprenentatge