Radiació i ones guiades

Temari

1. Règim Permanent Senoidal, Impedància, Admitància, Potència, Relacions logarítmiques (dB). 2. Línies de Transmissió. Definició i geometries més usuals; Ones de tensió i corrent; règim temporal; règim sinusoidal permanentl; ones estacionaries; perdues; paràmetres electromagnètics. 3. Adaptació d'impedàncies amb línies de transmissió. La Carta de Smith 4. Ones guiades: Fonaments teorics, modes de propagació, velocitat de grup. Guies d'ones metàl.liques. 5. Fibres òptiques: Anàlisi modal, Propagació de polsos gaussians. 6. Fonaments d'antenes i propagacio. Model circuital, Paràmetres en transmissió i en recepció. Equació de transmissió. Soroll termic i temperatura d'antena, relació senyal-soroll. 7. Propagació en entorn terrestre: Reflexió en terra, ona de superfície, difracció per obstacles, efecte de l'atmosfera.