Organització d'empreses

Apunts

1.4.2. Gestió en el marc de la qualitattotal. Model EFQM

    • Gesti√≥ de la qualitat