Organització d'empreses

Sistema de qualificació
- Examen: 60%- Avaluació continuada mitjançant treballs de cadascuna de les parts: 40%
Normes d'avaluació