Organització d'empreses

Objectius
Assolir els principis de l'organització i gestió que són complementaris
dels estudis de Telecomunicació, per tal que els alumnes puguin desenvolupar-se
adequadament en la pràctica empresarial.Impartir els conceptes bàsics dels coneixements d'organització i gestió
d'empreses en cadascuna de les seves diferents àrees.
Objectius d'aprenentatge