Organització d'empreses

Sistema de qualificació

- Examen: 60%

- Avaluació continuada mitjançant treballs de cadascuna de les parts: 40%


Normes d'avaluació