Organització d'empreses

Objectius

Assolir els principis de l'organització i gestió que són complementaris dels estudis de Telecomunicació, per tal que els alumnes puguin desenvolupar-se adequadament en la pràctica empresarial. Impartir els conceptes bàsics dels coneixements d'organització i gestió d'empreses en cadascuna de les seves diferents àrees.


Objectius d'aprenentatge