Processament del senyal

Sistema de qualificació

- Avaluació continuada: 40%

- Examen final: 60%


Normes d'avaluació