Processament del senyal

Objectius

Estudi de tècniques i algorismes de processament digital del senyal, completant els coneixements ja adquirits durant el primer cicle, i enfocant-ho de cara a les aplicacions a comunicacions, veu i imatge.


Objectius d'aprenentatge