Transmissió de dades

Sistema de qualificació

- Examen final: 60%- Control parcial durant el curs: 40%


Normes d'avaluació