Transmissió de dades

Objectius

Presentar de manera quantitativa els conceptes i les tècniques més importants de la transmissió de dades.


Objectius d'aprenentatge