Antenes

Sistema de qualificació

- Examen final: 60%- Avaluació

continuada: 40%


Normes d'avaluació