Comunicacions òptiques

Sistema de qualificació

- Avaluació

continuada: 40 %- Examen final: 60%


Normes d'avaluació