Comunicacions òptiques

Objectius

En aquesta assignatura s'introdueix a l'alumne en els conceptes fonamentals associats als components, mitjans de transmissió i tècniques utilitzades per a les comunicacions en bandes òptiques. Per tant, s'hauran de tractar temes com dispositius d'efecte làser, fotodetectors, fibres òptiques, així com d'altres dispositius tant actius com passius utilitzats en sistemes de comunicacions òptiques. També es desenvoluparan les tècniques de detecció òptica i l'anàlisi de les prestacions dels sistemes de comunicacions per fibra òptica.


Objectius d'aprenentatge