Microones

Objectius

L'objectiu és que l'estudiant aprengui les tècniques bàsiques d'anàlisi i disseny de circuits de microones, i que conegui les diverses tecnologies que s'utilitzen en aquest marge de freqüències. S'estudiarà el disseny de circuits actius (amplificadors, oscil·ladors) i passius (Híbrids, ressonadors, filtres, etc.), així com la seva realització en tecnologia planar (microstrip) i en guia d'ones.


Objectius d'aprenentatge