Microones

Temari

1. Repàs de la línia de transmissió (2 hores) 2. Tècniques d'anàlisi de circuits de microones (10 hores) 2.1. Línies planars (microstrip i strip-line) 2.2. Ones de Potència. Coeficient dereflexió generalitzat 2.3. Paràmetres S. Definició i propietats 2.4. Anàlisi de biports. Exemples (atenuadors, inversors) 2.5. Discontinu√Įtats en guia d'ones (diafragmes) 3. Circuits passius (20 hores) 3.1. Xarxes de 3 i 4 portes (divisors,circuladors, híbrids, acobladors direccionals) 3.2. Díodes PIN: Aplicacions (commutadors,atenuadors, moduladors, desfasadors) 3.3. Díodes SCHOTTKY: Aplicacions(detectors, mescladors) 3.4. Filtres de microones 4. Circuits actius (8 hores) 4.1. Amplificadors de microones 4.2. Oscil·ladors de microones.