Projectes de fi de carrera I

Sistema de qualificació

- Examen/exercici final: 25% de la nota- Avaluació continuada: 75% de la nota


Normes d'avaluació