Projectes de fi de carrera I

Objectius

Formar en la metodologia d'aplicació de coneixements multidisciplinaris a la resolució de projectes complexes. Informar sobre mètodes organitzatius i recursos en enginyeria. Metodologia, formulació i elaboració de projectes. Elaboració d'un projecte o treball tècnic en l'àmbit de la titulació.


Objectius d'aprenentatge