Classificació de patrons: aplicacions en tractament de senyal

Treballs d'estudiants

Práctica

    • Discriminantes lineales : PRAC6, Asignatura CLPm - Clasificación de patrones