Comunicacions i control distribuït

Objectius

Es dóna una panoràmica de la fabricació automatizada i s'estudien alguns dels seus elements més importants com són les xarxes de comunicació industrial, el control seqüencial (autòmats) i els sistemes SCADA. En concret, es presenten i es fan pràctiques amb el bus de camp ProfiBus, el PLC Simatic S7, i el programari Vijeo Citect. També s'introdueixen conceptes de domòtica (tecnologia LonWorks).


Objectius d'aprenentatge