Sistemes electrònics de control

Sistema de qualificació

- Avaluació continuada (pràctiques i exercicis): 40%

- Examen Final: 60%

Nota: Els estudiants que cursin aquesta assignatura dins del marc del màster en Enginyeria Electrònica hauran de fer un treball addicional per tal d'assolir el nombre de crèdits assignat (5-ECTS).


Normes d'avaluació