Dispositius electrònics i fotònics I

Sistema de qualificació

- Avaluació

continuada: 5 punts- Examen final: 5

punts


Normes d'avaluació