Sincronització i modems d'alta velocitat

Sistema de qualificació

- Avaluació continuada: 50%- Examen Final: 50%  


Normes d'avaluació