Sincronització i modems d'alta velocitat

Objectius

L'assignatura pretén introduir l'alumne en les diferents tècniques de processament del senyal per a comunicacions i de teoria de la informació, donant importància als dissenys "cross-layer", cada cop més importants en transmissió ràdio, tant de sistemes orientats a recepció com a transmissió. El curs inclou l'estudi dels subsistemes multiusuari i de sincronització necessaris. S'estudiaran tant sistemes centralitzats com descentralitzats o "ad hoc" i els conceptes donats s'aplicaran a sistemes, com són els de difusió directa d'àudio i vídeo digital (DAB i DVB), al desenvolupament de mòdems i sistemes avançats ADSL i les xarxes d'àrea local WLAN i WPAN (des de tecnologies OFDM a UWB).


Objectius d'aprenentatge