Teledetecció

Apunts

Continguts genèrics de tota l'assignatura

  • LIDAR (laser radar)
  • Transparències. Tema 1 i 2-I
  • Transparències. Tema 1 i 2-II
  • Transparències. Tema 1 i 2-III
  • Transparències. Tema 1 i 2-IV
  • Transparències. Tema 3
  • Transparències. Tema 4
  • Transparències. Tema 6-I
  • Transparències. Tema 6-II
  • Transparències. Tema 6-III
  • Transparències. Tema 7-I
  • Transparències. Tema 7-II
  • Transparències. Tema 7-III
  • Transparències. Tema 8
  • Transparències. Dispersió Radar. Tema 5.1-2
  • Transparències Radar. El SAR (Obertura sintètica). Tema 5.3-4