Teledetecció

Temari

1. Introducció 1.1. Tipus de sensors de Teledetecció 2. Plataformes aèries i satèl·lits.Missions espacials 2.1. Fases i segments d'una missió 2.2. Tipus d'òrbites. Paràmetres orbitals ipertorbacions 2.3. Ã’rbites polars. Sincronismes amb laTerra i el Sol 3. Projeccions cartogràfiques. SistemesGIS 3.1. Modelat matemàtic de la superfícieterrestre. El Geoide 3.2. El·lipsoides globals i locals 3.3. Projeccions cartogràfiques. Mercator iUTM 3.4. Integració d'imatges en sistemes GIS 4. Sensors RADAR 4.1. Dispersió radar de les superfícies 4.2. Polarimetria radar. Calibració 4.3. Radars d'obertura total i sintètica(SAR) 4.4. Reconstrucció d'imatges SAR 4.5. Correcció geomètrica i reducció de sorolld'imatges SAR 4.6. Altres sensors: dispersòmetres ialtímetres 5. Sensors en l'òptic i l'infraroig 5.1. Comportament de l'atmosfera 5.2. Signatures espectrals dels materials 5.3. Tecnologia dels sensors 5.4. tractament hiperespectral iclassificació 5.5. Correcció geomètrica de les imatges 5.6. Exemples de programes: NOAA, Meteosat,Landsat, SPOT, etc. 5.7. Sensors làser (LIDAR) i aplicacions 6. Radiòmetres de microones 6.1. Lleis de radiació 6.2. Temperatures de brillantor, aparent id'antena 6.3. Radiòmetres de potència total i deDicke 6.4. Calibració i aplicacions 7. Característiques de les imatges itractament 7.1. Paràmetres de qualitat i avaluació 7.2. Distorsions geomètriques iradiomètriques 8. El sector de la Teledetecció 8.1. Principals agències i organismes 8.2. Col·lectius usuaris. Oportunitats detreball i negoci