Laboratori de física II

Pràctiques

Pràctiques de l'assignatura

  • Ultrasons
  • Calor de fusió del gel
  • Calor específica d'un sòlid
  • Equivalent mecànic de la calor
  • L'oscil·loscopi de raigs catòdics
  • Microones
  • Motor de calor. Llei dels gasos ideals
  • Moviment harmònic simple. Superposició i figures de Lissajous
  • Ones sonores a l'aire
  • Ones sonores en una corda
  • Oscil.lacions amortides i forçades
  • Polarització i llei de Malus