MECÀNICA

Exercicis/Problemes

Exercicis

    • Exercici núm 7: projecció.
    • Arxiu wm3 amb la projecció de l'exercici núm 7 de Mecànica: problemas, editable en Visual Nastran.
    • Exercici núm 7: animació
    • Arxiu avi amb l'animació de l'exercici núm 7 de Mecànica: problemas.