Automàtica

Apunts

Apunts d'automàtica

  • Automàtica: introducció
  • Laplace
  • Diagrama de blocs
  • Models
  • Resposta temporal
  • Resposta freqüencial
  • Estabilitat i precisió
  • Disseny de PID