Automàtica

Exercicis/Problemes

Apunts d'automàtica

    • Enunciats de pràctiques
    • Exercicis proposats de modelització
    • Es tracta d'un exercici opcional a lliurar a l'hora de classe de la setmana del 14 al 18 d'octubre. La solució es penjarà posteriorment al taulell d'anuncis del Departament ESAII (Edifici TR-11) - Campus de Terrassa