Legislació i gestió del medi ambient i del paisatge

Altres

Continguts genèrics de tota l'assignatura

    • Prog LGMAP05-06.pdf
    • Es tracta del programa del curs,
      acompanyat de bibliografia i d'un recull de legislació