Càlcul infinitesimal

Claverol Aguas, Mercè

Simó Mezquita, Ester

Batlle Arnau, Carles

Ros Ferré, Rosa Maria

Dades de l'assignatura

Curs:
2007-08
Idioma d'impartició:
CAT, CAS
Codi de l'assignatura:
14507
Tipus d'assignatura:
Obligatòria
URL de citació:
http://hdl.handle.net/2099.3/39849