Elasticitat

Apunts

Continguts genèrics de tota l'assignatura

    • Sistema de mesures de deformacions de galgues extensiomètriques: aplicació per a pràctiques docents. PDUSADGE