Elasticitat

Apunts

Sistema de mesures de deformacions de galgues extensiomètriques: aplicació per a pràctiques docents. PDUSADGE

    • Sistema de mesures de deformacions de galgues extensiomètriques: aplicació per a pràctiques docents. PDUSADGE