Elasticitat

Sistema de qualificació

15 % NOTA DE LA PRIMERA PROVA

65 % NOTA DE LA PROVA FINAL

15 % NOTA DE LES PRÀCTIQUES

5 % NOTA DELS TREBALLS EFECTUATS AL LLARG DEL CURS

NOTA FINAL= 0,15*C1+0,65*C2+0,15*CP+0,05*CT


Normes d'avaluació