Economia de l'empresa

Sistema de qualificació

L'assignatura es divideix en dues parts, la part de producció  i la resta, tenint, doncs, cadascuna un pes del 50%.Per aprovar per curs es preveu dues proves per curs de cada part, complementant-les amb l' avaluació continuada (treball en grup).També hi ha la possibilitat de presentar-se a la prova final, pels suspesos per continuada i per aquells que no la seguixin.


Normes d'avaluació