Pneumàtica bàsica

Sistema de qualificació

La nota final s'obt√© a partir de la seg√ľent equaci√≥:

Nota final = 0.25¬∑Prova1 + 0.25¬∑Treball de recerca + 0.15¬∑Pr√†ctiques +  0.35¬∑Projecte

on:

Prova 1 - Prova de la primera part de l'assignatura. (circuits pneumàtics), es realitza a mig curs.

Treball de recerca  - Treball de teoria i exposici√≥ oral. (70% treball + 25% defensa + 5% autoavaluaci√≥)

Pràctiques - La nota és la mitjana de les 3 pràctiques.

Projecte ¬Ņ Projecte i defensa al professor. (70% projecte + 30% defensa)

La defensa del treball de recerca la farà un membre del grup escollit a l'atzar pel professor en el moment de fer la defensa, avaluant-se a tot el grup.  


Normes d'avaluació