Pneumàtica bàsica

Temari

CircuitsObjectius

Aprende a fer circuits pneum√†tics seq√ľencials.Continguts

Sistemes de treball pneumàtic. Sistemes de control pneumàtic. Circuits pneumàticsActivitats, coneixements, habilitats, aptituds

Apren la simbologia pneumàtica. El funcionament dels elements pneumàtics. Dissenyar circuits pneumàticsPlanificacio

Aquest modul es basa en l'exposició per part del professor del coneixements en l'aula i resolució de exercicis en grups pels alumnes en la mateixa aula.Comentaris

Apunts de classe.Treball de recercaObjectius

Que l'alumne aprengui a cercar informació tècnica i a tractar-la. A partir de la informació analitzada, aprengui a sintetitzar-la en un document i l'apliqui en exemples de selecció de components. Finalment que faci una defensa en public de el treball realitzat.

La informació sempre estarà relacionada amb algun sistema, màquina o tecnologia relacionada amb la pneumàtica.Continguts

Sistemes de producció i tractament d'aire comprimit.Activitats, coneixements, habilitats, aptituds

Que l'alumne aprengui a cercar informació tècnica i a tractar-la. A partir de la informació analitzada, aprengui a sintetitzar-la en un document i l'apliqui en exemples de selecció de components. Finalment que faci una defensa en public de el treball realitzat.Planificacio

L'alumne durant el curs ha de lliurar tota  una s√®rie d'informes d'avan√ß del treball realitzat en un calendari fixat, informes que √©s tornen revisats per part del professor.Informe T1

Indicar en quines fonts d'informació us basareu per fer treball de recerca.

Si es tracta de llibres, indicar el títol, autor, editorial i quines pàgines utilitzareu i quina informació s'hi troba relacionada amb les necessitats del projecte.

Si es tracta de pàgines web, indicar la pàgina i quina informació s'hi troba relacionada amb les necessitats del projecte.

 

Informe T2

Es fixarà l'índex del treball de recerca. I s'explicarà el contingut de cada punt de l'index.

 

Informe T3

S'adjuntarà catàlegs comercials (obtinguts de fabricants o baixats de la seva pàgina web) del component o components que s'estudien en el treball.

 

Treball de recerca final

Desprès de lliurar cada informe, el professor el corregirà i indicarà que cal canviar, afegir o eliminar; Totes aquestes consideracions s'hauran de tenir en compte en el document del treball de recerca final, on, a més a més del treball dels informes previs millorat, cal desenvolupar cada punt de l'índex segons l'informe T2.Comentaris

Pàgines web de components pneumàtics

Catalegs pneumàtics.

Apunts de l'assignaturaProjecte de realització de xarxa d'aire comprimitObjectius

Que l'alumne aprengui a dissenyar i diemnsionar tots els elements d'una xarxa d'aire comprimit.Continguts

Els alumnes realitzaran un projecte en grups de 3 o 5 persones.El projecte consistirà en

-  Analitzar el fonaments te√≤rics pel dimensionat de la instal¬∑laci√≥.

-  Recerca de components existents en el mercat.

-  Selecci√≥ dels components adients a les caracter√≠stiques de la instal¬∑laci√≥.

-  Pressupost

-  Defensa del projecte al professor.

 

Activitats, coneixements, habilitats, aptituds

Que l'alumne aprengui a cercar informació tècnica i a tractar-la. A partir de la informació analitzada, aprengui a sintetitzar-la en un document i l'apliqui en exemples de selecció de components. Finalment que faci una defensa en public de el treball realitzat.Planificacio

L'alumne durant el curs ha de lliurar tota  una s√®rie d'informes d'avan√ß del treball realitzat en un calendari fixat, informes que √©s tornen revisats per part del professor.Informe P1

En l'informe P1 es fixarà l'índex del projecte, l'abast i els objectius.

També s'indicarà en quines fonts d'informació us basareu per fer el projecte. Si es tracta de llibres, indicar el títol, autor, editorial i quines pàgines utilitzareu i quina informació s'hi troba relacionada amb les necessitats del projecte. Si es tracta de pàgines web, indicar la pàgina i quina informació s'hi troba relacionada amb les necessitats del projecte.

 

Informe P2

Es determinaran quins són els components necessaris per a la construcció de la xarxa d'aire comprimit. (màquines, canonades, vàlvules, etc.).

Es descriur√† el funcionament de tots aquests components 

Es descriurà com se selecciona cadascun d'aquest components: Ex: De que depèn la selecció d'un assecador? Quines variables s'utilitzen?

 

Informe P3

S'adjuntarà catàlegs comercials (obtinguts de fabricants o baixats de la seva pàgina web) del cadascun dels components que s'han citat en l'informe P2.

 

Informe P4 

En base al procés de selecció descrit en l'informe P2 i dels catàlegs comercials adjuntats en l'informe P3, seleccionar els diferents components de la xarxa d'aire comprimit.

 

Projecte final

Desprès de lliurar cada informe, el professor el corregirà i indicarà que cal canviar, afegir o eliminar; Totes aquestes consideracions s'hauran de tenir en compte en el document del projecte final que, no és més, que la suma de tots els informes parcials ja millorats.Comentaris

Pagines web de pneumàtica

Catàlegs de components.

Apunts.PràctiquesObjectius

Donar a l'alumne la possibilitat de montar els circuits ì pneumàtics dissenyats en teòria per llur anàlisi i ì millora.Continguts

Es realitzaran les seg√ľents pr√†ctiques:

1.- Disseny i instal·lació de diversos circuits pneumàtics BÀSICS.

2.- Disseny i instal·lació d'un circuit pneumàtic SEQÜENCIAL amb rodets escamotejables.

3.- Disseny i instal·lació d'un circuit pneumàtic SEQÜENCIAL amb ì muntatge en cascada.Activitats, coneixements, habilitats, aptituds

Apren el funcioment real dels elements pneumàtics i com s'han de fer les connexions per realitzar circuits pneumàtics.Planificacio

Les pràctiques es realitzaran un cop s'hagi vist la teoria de circuits en l'aula.

Cada pràctica té una durada de 2 hores i els alumnes treballen en grups de 2 persones.Comentaris

Apunts classe i manuals de pràctiques.