Resistència de materials

Sistema de qualificació

20 % NOTA DE LA PRIMERA PROVA

60 % NOTA DE LA PROVA FINAL

15 % NOTA DE LES PRÀCTIQUES

5 % NOTA DELS TREBALLS EFECTUATS AL LLARG DEL CURS

NOTA FINAL= 0,20*C1+0,60*C2+0,15*CP+0,05*CT


Normes d'avaluació