Oficina tècnica

Sistema de qualificació

Avaluació continuada. La nota serà una mitjana ponderada de les notes de curs. Ponderació: NF = 0,45T + O,45P + 0,1CAD

Tipus de proves: * Teoria: Controls * Projectes: Treballs * CAD: Pràctiques 


Normes d'avaluació