Lab. circuits electrònics

Metodologia docent

L'assignatura alterna sessions teòriques, on es donen a conèixer els conceptes importants, i muntatges al laboratori on es comproven de manera pràctica aquests coneixements. En aquest sentit, també es realitza un seguiment en el mateix laboratori dels muntatges realitzats i les competències adquirides.