Automatització industrial

Objectius

Com a continuaci√≥ de l'assignatura Inform√†tica Industrial, l'objectiu b√†sic √©s l'aplicaci√≥ de l'Autom√†tica en el Control de Processos Industrials. Estudiar els components (controlador l√≤gic programable PLC, sens√≤rica, actuadors), arquitectures f√≠siques (xarxa de PLC's, connectivitat amb altres equips) i monitoritzaci√≥ (entorns de programaci√≥ gr√†fics, paquets SCADA). L'estudiant ha de ser capa√ß al finalitzar l'assignatura d' integrar aquests elements en el disseny de projectes d'automatitzaci√≥, tant en aspectes de programari com maquinari, emprant la metodologia PBL (aprenentatge basat en projectes).


Objectius d'aprenentatge

Analitzar qualitativament i quantitativament el funcionament i la millora dels processos i de les persones que estiguin a càrrec seuConèixer i usar eines informàtiques com usuari avançatInformàtica Industrial i Tecnologies de la Informació