Automatització industrial

Temari

Sala de control, supervisió i sistemes SCADADisseny ergonòmic de centre de control

Sala de control industrial

Supervisió industrial

Competències professionalsModel funcional de planta industrialIntroducció

Model del flux de projecte

Dispositiuss de camp i requeriments de funcionament

Nomenclatura

Model d'àrea

Planificació de plantillesDisseny de interfície gràficaConsorci ASM

Disseny de interfícies efectives

Guia GEDIS

ExemplesComunicació SCADA-PLCComunicació OPC

Comunicació SCADA-PLC amb driver específic

Mòdul de comunicació EthernetArquitectura client/servidor en sistemes automatitzatsPlataforma Industrial Application Server

Integració entre mòduls de programes

Connectivitat entre sistemes SCADA i MES