Laboratori de química I

Sistema de qualificació

Primera prova: Contingut de la prova: m√≤dul 5 / Realitzaci√≥ a la setmana 7a √≤ 8a del curs/dia i hores de classe / aula de classe / Qualificaci√≥: exercicis pr√†ctics sobre paper (sobre 9)+ exercici pr√†ctic resolt experimentalment ( sobre 1) Pes sobre la nota final: 50%

Segona Prova/ Prova final: Contingut de la prova: a partir del m√≤dul 5  / Realitzaci√≥: dia/hora/aula establertes pel centre / Qualificaci√≥: sobre 10 . Pes sobre la nota final: 50% per a la segona prova ;  100% per a la prova global

 


Normes d'avaluació