Laboratori de química I

Bibliografia docent

BàsicaBernadó M; Papiol E, Roset L, Salvadó N.. Laboratori de Química 1 (química orgànica i química física). Ahlens S.L.(EPSEVG), 2002.Joan Trias Pairó. Geometria per a la informàtica gràfica i CAD. Barcelona : Edicions UPC, 1999.ComplementariaWentworth, R.A.D.. Experiments in general chemistry. Houghton Mifflin,